Som andelshaver fortjener du et lån, der giver dig samme tryghed som et realkreditlån

Som andelshaver fortjener du et lån, der giver dig samme tryghed som et realkreditlån

I vores optik har du to muligheder, når du skal vælge et lån i din andelsbolig.

  • Et banklån, hvor renten ligger fast de næste 5 minutter og hvor du ikke ved, hvordan banken vil reagere når/hvis renten stiger, hvis værdien af andelen falder eller hvis du f.eks. mister dit job.
  • Vores lån, hvor renten ligger fast i minimum 10 år og hvor dine lånevilkår er sikret som tinglyste rettigheder. Hvor du derfor er sikker på, at du kan beholde lånet med den aftalte afvikling i hele løbetiden på op til 30 år. Uanset om det regner eller sner.

Vi tilskriver ikke bankerne onde hensigter, men det har aldrig været meningen at privatpersoner skulle stå med et meget stort lån i en bank. Fordi det typisk er variabelt forrentede lån, hvor banken tillige har adgang til at opsige engagementet med kort varsel. Derfor er store banklån til private først blevet udbredt efter det i 2005 blev muligt at optage lån med pantmæssig sikkerhed i andelsboligerne.

Som andelshaver har du retten til at bebo en specifik bolig i en forening, der står som ejer af selve ejendommen. Det er forklaringen på, at det alene er foreningen, der har adgang til realkreditlån. Kun foreningen kan tilbyde sikkerhed i ejendommen og dermed holde sig inden for rammerne af realkreditlovgivningen.

Gennem dialog med vores investorer blandt pengeinstitutter og pensionskasser har vi nu etableret et nemt gennemskueligt alternativ til banklånet, når du som andelshaver ønsker at optage eller omlægge et lån.

Du kan få sikkerhed om renten i hele lånets løbetid på op til 30 år. Men da de fleste andelshavere har en kortere tidshorisont har vi valgt at fokusere på fast rente i 10 år.

Du får sikkerhed for at du kan beholde lånet. Dine rettigheder er nedfældet i lånedokumentet, der tinglyses. Det er ligegyldigt, hvad der sker med værdien af andelsboligen, med din jobsituation osv. Du skal bare sørge for at betale terminen, som foreskrevet i låneaftalen.

Du får sikkerhed for, hvordan du kan indfri lånet når det bliver aktuelt. Vikårene er de samme, uanset om du sælger andelen, arver penge eller evt. finder et bedre tilbud senere hen. Og du har løbende mulighed for at foretage ekstraordinære afdrag på dit lån.

Vi arbejder hurtigt, så du har vores tilbud indenfor 1-2 arbejdsdage.

Ring 4921 2423, hvis du ønsker at gøre brug af markedets bedste lånetilbud.