Rentesatser

Belåning Løbetid i år Rente Ydelse pr. md. kr. Låneprovenu kr. ÅOP
0-40 % 10 år 4,80 % 5.270,83 485.840-493.340 5,19 - 5,53
20 år 4,80 % 3.254,17 5,06 - 5,25
30 år 4,80 % 2.629,17 5,01 - 5,15
0-60 % 10 år 5,15 % 5.358,33 485.840-493.340 5,56 - 5,90
20 år 5,15 % 3.350,00 5,42 - 5,61
30 år 5,15 % 2.733,33 5,37 - 5,51
0-80 % 10 år 5,60 % 5.470,83 485.840-493.340 6,03 - 6,38
20 år 5,60 % 3.475,00 5,88 - 6,08
30 år 5,60 % 2,875,00 5,84 - 5,99

Forudsætninger for ovenstående beregninger:
Renten ligger fast i de første 10 år. Hvis du fortsat ejer andelen, når der er gået 10 år, vil lånet som udgangspunkt overgå til variabel rente. Alternativt kan vi drøfte vilkårene for fast rente i en ny 10 årig periode.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker et tilbud på lån, hvor renten ligger fast i mere end 10 år.

Beregningen dækker et lån på kr.  500.000 med en udbetalingskurs på 100 og et fast ekspeditionsgebyr på kr. 5.000.

Låneprovenu er beregnet henholdsvis med og uden stempelomkostninger, afhængig af om der foreligger tinglyst ejerpantebrev, hvor stempel kan genbruges. Staten opkræver 1,5 % af lånebeløbet i stempelafgift, i dag benævnt retsafgift.

Hvis du allerede har tinglyst et ejerpantebrev i din andel, er prisen for at komme i sikker havn med fast rente derfor alene vores ekspeditionsgebyr på kr. 5.000 og kr. 1.660 i tinglysningsgebyr.

ÅOP eller ” årlige omkostninger i procent” udtrykker den effektive rente beregnet på baggrund af 4 årlige terminer og under hensyntagen til samtlige etableringsomkostninger.