Vi har udviklet det ultimative andelsboliglån på baggrund af indsigt, kontakter og undren

Vi har tilbudt lån med sikkerhed i andelsboliger siden det blev muligt gennem en lovændring i 2005. Eftervirkningerne af finanskrisen medførte en årrække med begrænset aktivitet. Finanssektoren fik fokus på balancereduktion og samtidig opstod der en vis usikkerhed om selve andelsboligmarkedet. Nu er der blandt vores samarbejdspartnere enighed om, at tiden er kommet til at tilbyde andelshaverne det ultimative lån. Fordi kreditværdige kunder med gode andelsboliger fortjener en attraktiv løsning med permanent kredittilsagn og befriet for renterisiko. Og naturligvis fordi vores samarbejdspartnere opfatter lån med sikkerhed i gode andelsboliger som en fornuftig forretning.

Vi har brugt ventetiden på at blive den førende rådgiver for købere af andelsboliger. I andelsboligpris.dk har vi siden starten i 2009 rådgivet 2.000 kunder, som ønskede en grundig analyse af andelsboligen, de var faldet for. I analysearbejdet og gennem dialogen med vores kunder har det undret os, at der ikke findes mere komplette finansieringsløsninger for købere og ejere af andelsboliger. I vores rådgivningsarbejde undersøger vi alt omkring foreningens finansielle og økonomiske status. Kunderne bliver godt klædt på til at træffe en beslutning omkring køb. Men så knækker filmen. For de selvsamme kunder kontakter deres bank og bliver tilbudt et stort lån med variabel rente. Herved påtager vores kunder sig en risiko, der kan vise sig større end de risici, der knytter sig til selve foreningen.

Sideløbende med rådgivning af købere af andelsboliger er vi i kontakt med andelsboligforeninger, som ønsker en vurdering af deres økonomi og deres finansiering. Mange gange på baggrund af en henvisning fra ABF. Vi løser disse opgaver i selskabet Økonomihuset Nordsjælland, hvor også andelsboligpris.dk er placeret.

Vores historie betyder at vi i dag står  med en sjælden kombination af indsigt, kontakter og undren.  Det forklarer, hvorfor vi kan tilbyde de bedste lån med sikkerhed i de bedste andelsboliger – til de bedste kunder. I den forbindelse opfatter vi det som en blåstempling at vores kunder kender ordet risiko og undersøger mulighederne for at komme i læ – med permanent kredittilsagn og fast rente i 10-30 år.

Når du kontakter os kommer du til at tale med prokurist Brian Mogensen, som er kontoruddannet og statsautoriseret ejendomsmægler og direktør Henrik Grave, som er økonom – HA og HD (fin.).

Vi har drevet virksomheden siden 1997 og vi har en egenkapital på mere end kr. 10 mio. Formuen hos vores samarbejdspartnere skal tælles i milliarder.